واحد مسکونی بندرعباس

  • کاربری: مسکونی
  • محل پروژه: بندرعباس
  • وضعیت: ساخته شده
  • سال طراحی: 1395
  • معمار: مهراد حبیبی ، شبنم خزلی (همکاری با دفتر معماری آن)

خواندن 1021 دفعه